Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийг шинэчлэн баталлаа

2015-06-30


Компани байгуулахдаа цахимаар бүртгүүлж, хуулийн этгээдийн бүртгэлийг илүү түргэн, шуурхай гүйцэтгэх хууль эрх зүйн орчин бүрдлээ. Өөрөөр хэлбэл УИХ-ынөнөөдрийн чуулганаар Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай өмнөх хуулийг хүчингүй болгон, шинэчилсэн найруулгыг баталлаа. Мөн тус хуулийн төсөлбатлагдсантай холбоотойгоор дагалдах 30 орчим хуулийн зарим зүйл заалтад нэмэлт өөрчлөлт орох юм.

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийг шинэчлэн найруулахдаа шинээр бүртгүүлэхэд 12 төрлийн бичиг баримт бүрдүүлж, найман шат дамжлагаар тав хоногт бүртгүүлдэг байсныг хялбаршуулах боломжийг бүрдүүлсэн. Тодруулбал, иргэн дунджаар 2-4 цаг зарцуулдаг бөгөөд өдөрт 400-450 иргэн үйлчлүүлж байсан бол цахим хэлбэрт шилжүүлснээр нэг хүнд зарцуулах хөдөлмөр зарцуулалт, цаг хугацаа, ажлын ачаалал бодитой багасана гэж үзэж байгаа юм.

Уг хуулийн онцлох зохицуулалт гэвэл, хуулийн этгээдийн төрөл, хэлбэрээс үл хамааран иргэний эрх зүйн чадвар нь улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр болон хуульд заасан журмын дагуу байгуулагдсанаар үүсч, татан буугдаж, улсын бүртгэлээс хасагдсанаар дуусгавар болдог бүхий л хуулийн этгээдийг зөвхөн улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага бүртгэх, хуулийн этгээдийн бүртгэлийг 2-3 хоногийн дотор хийх, цахим гэрчилгээг өргөдөл гаргагчдад илгээх, хүссэн үедээ хэвлэх боломжтой боломжтой болох, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн асуудлаар төрийн болон бусад байгууллагуудтай харилцан мэдээлэл солилцсоноор иргэд төрийн байгууллагад биеэр очдог чирэгдлийг багасган, бүртгэлийн байгууллага болон төрийн бусад байгууллагууд өөр хоорондоо мэдээлэл шуурхай солилцож, цаасгүй орчинд шилжих, хуулийн этгээдийн жагсаалтыг гараар хөтөлдөг байдлыг халж цахим хэлбэрээр хөтлөхтэй холбоотой зохицуулалтыг тусгасан байна.

2003 онд батлагдаж байсан Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд нийт 8 удаагийн нэмэлт, өөрчлөлт оруулснаар хуулийн төсөл ийнхүү батлагдлаа