ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ОНООСОН НЭР ОЛГОЛТЫН СИСТЕМ

Эрхэм таны цаг хугацаа, зардлыг хэмнэж, хуулийн этгээдийн оноосон нэрээ онлайнаар хайх,хүсэлт илгээн шийдвэрлүүлэх боломжийг бүрдүүллээ.

Нэр захиалах заавар

ОНООСОН НЭР АВАХ ЗААВАР

  1. “Та хуулийн этгээд байгуулахад бэлэн үү, зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага үүссэн үү? гэдгээ сайтар тунгаан бодохыг зөвлөе”. Хуулийн этгээдээ байгуулж, улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр иргэн танд " хуулиар хүлээх үүрэг, хариуцлага" ногдоно. Тухайлбал: Бүртгүүлснээс хойш ажлын 14 хоногт Татварын байгууллагад бүртгүүлэх, тайлангаа цаг хугацаанд өгөх, бүртгэлд орсон мэдээллээ тухай бүр улсын бүртгэлд хандаж бүртгүүлэх г.м хууль журмыг эс хэрэгжүүлбэл хариуцлага хүлээх, торгуульд орох зэрэг үр дагаварууд бий болдгийг анхаарна уу. 
  2. Нэр авахад анхаарах зүйлс” зөвлөмжийг заавал унших. Ингэснээр таны шүүлт хийж илгээсэн нэрс “баталгаажих”  магадлал өндөрсөнө
  3. Үүсгэн байгуулагч эсхүл итгэмжлэл бүхий иргэн “нэрийн хүсэлт” илгээнэ
  4. 1 иргэн өөрийн бүртгэлтэй хаягнаасаа өдөрт 3 хүртэл “нэрийн хүсэлт” илгээх боломжтой
  5. Хүсэлтийг улсын бүртгэгч хүлээн авч "баталгаажих боломжтой эсэх" хариуг ажлын 8 цагт багтаан таны бүртгэлтэй хаягруу илгээнэ
  6. Танд “Баталгаажих боломжтой” гэсэн хариу ирснээс хойш ажлын 10 хоногт багтаан хуулийн этгээдээ улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ. Эс бөгөөс уг нэрийн захиалга хүчингүй болохыг анхаарна уу
  7. Хуулийн этгээдээ бүртгүүлэхээр ирэхдээ “оноосон нэр” олгож буй улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудсыг хэвлүүлэн авч, материалтайгаа хамт өгнө.
  8. Оноосон нэр олголтын үйлчилгээний хөлсийг хэрхэн төлөх вэ?
Нэр захиалах заавар - Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн систем

Бидний тухай

Монгол Улсын Сангийн сайдын 1996 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 389 дугаар тушаалаар Улсын татварын өрөнхий газрын харьяанд Улсын бүртгэлийн албыг татварын албаны орон тоонд багтаан байгуулж, 1997 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс ажиллуулахаар шийдвэрлэжээ. >>

Мэдээ, мэдээлэл

Холбоо барих

14171 Улаанбаатар хот
Сүхбаатар дүүрэг, Цагдаагийн гудамж

1800-1890, 11-320502
/энгийн утасны тарифаар/