ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ОНООСОН НЭР ОЛГОЛТЫН СИСТЕМ

Эрхэм таны цаг хугацаа, зардлыг хэмнэж, хуулийн этгээдийн оноосон нэрээ онлайнаар хайх,хүсэлт илгээн шийдвэрлүүлэх боломжийг бүрдүүллээ.

Оноосон нэр захиалах заавар


Үзэх

Мэдээ, мэдээлэл

ТББ-ыг хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

Иргэдэд зориулсан цуврал видео зөвлөмж

ХХК-г хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн талаарх цуврал видео зөвлөмж

Тамга тэмдгээ үрэгдүүлбэл 500 мянган төгрөгийн торгуультай байгааг анхаарна уу. Зөрчлийн тухай хууль...

Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хуулийн этгээдийн тамга тэмдгээ гээж үрэгдүүлбэл 500 мянган төгрөгөө торгоно

Тамга, тэмдэг хэрхэн захиалах вэ ?

Тамга, тэмдэг хэрхэн захиалах вэ ?

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд орсон өөрчлөлтөө ажлын 15 хоногт багтан бүртгүүлэх үүрэгтэй.

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд орсон өөрчлөлтөө ажлын 15 хоногт багтан бүртгүүлэх үүрэгтэй. Эс бөгөөс зөрчлийн тухай хуулиар 500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний хариуцлага хүлээхээр байгааг анхаарна уу

 

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Төрийн бус байгууллага үйл ажиллагааныхаа тайланг 2018 оны 02 сарын 15-ны дотор Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргаж өгнө үү. Тайлангаа 100 айлд байрлах Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйлчилгээний III-р байрны 104 тоотод авчирч өгнө.

 

Бидний тухай

Монгол Улсын Сангийн сайдын 1996 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 389 дугаар тушаалаар Улсын татварын өрөнхий газрын харьяанд Улсын бүртгэлийн албыг татварын албаны орон тоонд багтаан байгуулж, 1997 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс ажиллуулахаар шийдвэрлэжээ. >>

Холбоо барих

14171 Улаанбаатар хот
Сүхбаатар дүүрэг, Цагдаагийн гудамж

1800-1890, 11-320502
/энгийн утасны тарифаар/